Skip to content

Robòtica

Amb Lego WeDo 2.0 i  Lego Mindstroms EV3 els i les alumnes podran dissenyar construccions mecàniques i robots, per obtenir una millor comprensió de com funciona la tecnologia en aplicacions al món real.

Màquines Simples i LEGO WeDo 2.0

Són materials de construcció on els alumnes creen objectes amb moviment utilitzant mecanismes i engranatges. El muntatge millora la seva visió espacial i la comprensió dels principis de la mecànica.

Lego WeDo 2.0, a més, permet crear programes per controlar les construccions. 

A qui va adreçat?

Alumnes de Primària.

Com es treballa?

Fent ús de les peces LEGO els alumnes aprenen a través de la construcció, el funcionament d’engranatges, politges, rodes, palanques i eixos. I per als models de LEGO WeDo 2.0 aprenen a programar els motors i els sensors de proximitat i inclinació. 

LEGO MINDSTORMS EV3

Dissenya, construeix i controla el teu robot!

Amb Lego Mindstroms EV3 els alumnes dissenyen i construeixen robots programables que utilitzen motors, sensors, engranatges, rodes, eixos i altres components tècnics. Mitjançant l’ús de la robòtica pràctica, els estudiants obtenen una millor comprensió de com funciona la tecnologia en aplicacions del món real.

A qui va adreçat?

Alumnes de Secundària. 

Com es treballa?

Els alumnes aprenen a realitzar el muntatge, els conceptes bàsics de la programació i com utilitzar correctament els motors i sensors. 

En grups reduïts desenvolupen projectes que consisteixen en reptes que els robots han de superar.

Si vols més informació sobre les extraescolars de robòtica, contacta amb nosaltres.